Samen meer waarde creëren uit regionale voedselketens?

We nodigen u graag uit om aan te sluiten bij onze beweging en mee voorop te lopen in de voedseltransitie.

Door samen te werken komen we verder!

Om maatschappelijk impact te maken en meer waarde te creëren voor alle partijen is schaalgrootte nodig. En snelheid. Digitalisering en samenwerking zijn daarin sleutelelementen. Wilt u daar een bijdrage aan leveren en toch beschermd en ontzorgd worden? DVC Agri & Food is juist op die win-win ingespeeld.  

Digitalisering gaat verder dan een onafhankelijke plaats om data op te slaan. Denk bijvoorbeeld aan het door ontwikkelen van data-technologie en van zogenaamde data commons waarmee nieuwe inzichten(niet de data!) kunnen worden gedeeld over de markt en de voedseltransitie.

Ook kunnen nieuwe (B2B) diensten worden ontwikkeld door bij een constant wisselende vraag-, aanbod- en distributie beschikbaarheid toch te kunnen ontzorgen met een hoge mate van efficiëntie en leverbetrouwbaarheid van regionale, gezonde en duurzame producten.

Partijen die willen aansluiten hoeven geen concurrentie te verwachten, maar juist dat vanuit een gebundelde kracht markt gecreëerd kan worden die in potentie heel groot kan worden. En waar innovaties van zowel voedsel productie en ICT oplossingen snel een toepassing kunnen vinden bij een community die graag voorop loopt.

Kortom, van korte keten initiatief tot groene distributeur, van field lab tot ICT-niche, van regionale overheid tot kennisinstituut, wij gaan graag met u aan tafel om een samenwerking te bespreken.