Maak uw eigen data inzichtelijk.

We koesteren onze onafhankelijke positie en uw zeggenschap over eigen data. We geloven in ‘doen’.

DVC Agri & Food is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt om de transitie naar kortere en meer duurzame voedselketens te helpen versnellen door inzet van digitalisering en data.

We bundelen krachten van voedselaanbieders via kortere en regionale ketens om de schaalgrootte te creëren die nodig is om meer markt te ontwikkelen. We nemen een positie in tussen de voedselaanbieders, de overheden en innovatieve kennisinstellingen. Dit doen we totdat deze markt een significant en blijvend aandeel in de totale markt heeft verkregen.

Helpen doen
Onafhankelijk
Veilige data
Klik op mij voor meer info
  • Schaalvergroting realiseren, meer business
  • De middelen en kennis is beschikbaar
  • Niet louter idealisme, maar gezond "boeren" verstand
  • Een centrum voor en namens Food & Agri aanbieders
  • Zelfstandig opererend business model
  • Geen winstoogmerk
  • Data is en blijft van het collectief, zonder een "one winner takes it all"
  • Data wordt niet gedeeld met de overheid en/of derde partijen
  • Transparantie in herkomst en voedselveiligheid

Hoe leer ik meer van mijn data

Wat kan ik met mijn data doen? Vertel mij meer over de mogelijkheden die ik met mijn data heb.