Overheid.

Wij helpen de overheid om inzichten te krijgen .

Vertegenwoordigt u een overheid?
Herkent u zich in:

 • Er is een gebrek aan vertrouwen om met overheid samen te werken
 • We willen perspectief bieden aan boeren
 • We stimuleren gezondere en duurzamere voedselketens
 • Behoefte aan analyse data en impact rapportages
 • Verantwoorde keuzes maken voor mogelijk nieuwe subidies
Wat levert DVC Agrifood aan meerwaarde?

 • een indirecte, maar centrale en onafhankelijke vraagbaak
 • verbinding van lokaal met regionaal en landelijk
  (schaalgrootte en levensvatbaarheid vergroten)
 • Ontwikkelhuis voor data commons (standaardisatie)
 • Niet de data wel het inzicht
 • Helpen vergroten van bewustwording en bekwaamheid in het daadwerkelijk maken van voedseltransitie

Wat kan DVC Agrifood u bieden?

< new business ontwikkeling >
Samen kom je verder. Wij helpen aan schaalvergroting van de korte keten business met een relatief hoge marge voor de aanbieders.
< infrastructuur en ontzorging >
Wij bieden een technische infrastructuur voor samenwerking, vindbaarheid en data governance.
< community services>
Wij stimuleren de benodigde veranderingen, het ontwikkelen en delen van kennis en het bouwen van gelijkgestemde communities.
< publieke services>
We ontwikkelen impact monitoring en nieuwe waardeketens c.q. diensten op basis van collectieve data, die (ook) interessant zijn voor het publieke domein en 3e partijen.

Onze diensten

< new business ontwikkeling >
 • Field lab opzetten
 • Verbinding stad - platteland initiatieven
 • Ontwikeling regionale logistieke oplossingen
< infrastructuur en ontzorging >
 • Data-deel platform, incl governance
 • Data commons ontwikeling
 • Impact rapportages
< community services >
 • Introducties bij evenementen
 • Inspiratie- en kennissessies
 • Deep-dive data-delen
< publieke services >
 • Impact monitoring ontwikkelen
 • Campagnes ontwikkelen
 • Nieuwe korte ketens ontwikkelen

Hoe leer ik meer van mijn data

Wat kan ik met mijn data doen? Vertel mij meer over de mogelijkheden die ik met mijn data heb.