Voor Aanbieders.

We koesteren onze onafhankelijke positie en uw zeggenschap over eigen data. We geloven in ‘doen’.

Bent u een voedsel aanbieder?
Herkent u zich in:

Ik wil zelfstandig blijven !

 • eigen identiteit behouden
 • grip op bedrijfsvoering
 • focus op hoofdactiviteiten
 • druk op prijs en marge
 • toenemende regelgeving
 • wantrouwend naar overheid
 • variëren in soorten teelt
Wat levert DVC Agrifood aan meerwaarde?

 • een additioneel verdienmodel met een (veel) hogere marge
 • schaalgrootte creëren en toch ontzorgd worden
 • behoudt zeggenschap en bescherming van data (coöperatie)
 • samen lobbyen voor onze belangen
 • een serieus alternatief zijn
 • kennis van buiten halen

Ook voor bestaande korte(re) keten initiatieven:
wat en wanneer u wilt:

Wat levert DVC Agrifood aan meerwaarde?
 • Ontzorgt worden met behoud van identiteit, minder werk en meer focus
 • Samen ben je interessanter voor de markt: we stimuleren, verbinden en maken de vindbaarheid groter, meer business
 • Door kennisdeling en nieuwe ontwikkelingen kan meer markt gecreëerd worden en meer impact gemaakt

Wat kan DVC Agrifood u bieden?

< new business ontwikkeling >
Samen kom je verder. Wij helpen aan schaalvergroting van de korte keten business met een relatief hoge marge voor de aanbieders.
< infrastructuur en ontzorging >
Wij bieden een technische infrastructuur voor samenwerking, vindbaarheid en data governance.
< community services>
Wij stimuleren de benodigde veranderingen, het ontwikkelen en delen van kennis en het bouwen van gelijkgestemde communities.
< publieke services>
We ontwikkelen impact monitoring en nieuwe waardeketens c.q. diensten op basis van collectieve data, die (ook) interessant zijn voor het publieke domein en 3e partijen.

Onze diensten

< new business ontwikkeling >
 • Front-end app Voedsel verbindt
 • Project- en/of samenwerkingspartners vinden
 • vraag en aanbod analyses, beter inspelen op behoefte
< publieke services >
 • Impact monitoring ontwikkelen
 • Campagnes ontwikkelen
 • Nieuwe korte ketens ontwikkelen
< community services >
 • Introducties bij evenementen
 • Inspiratie- en kennissessies
 • Basis training en workshops mbt data gebruik
 • Deep-dive data-delen
 • Experimenteren met eigen data
 • Workshop voor gevorderden, high perfomance computing
< infrastructuur en ontzorging >
 • Webshop / ecommerce oplossing
 • Data-deel platform, incl governance
 • Rapportages

Hoe leer ik meer van mijn data

Wat kan ik met mijn data doen? Vertel mij meer over de mogelijkheden die ik met mijn data heb.