Data Boeren met boerendata

In het project Data boeren met boerendata in de aardappelsector worden data van telers gebruikt en gedeeld met telers om zo tot economische en ecologische verbeteringen op de bedrijven te komen. Hiertoe wordt een infrastructuur beschikbaar gesteld waarmee telers hun data kunnen delen, analyseren en toepassen voor verbetering van hun teelt. Data van de complete gewas rotatie worden gebruikt om de resultaten in het doelgewas “aardappelen” te verbeteren en zo economische en ecologische voordelen te behalen.

Gevraagd wordt data inventarisatie en verkenning plus het ontwikkelen van een Proof of Concept (PoC) inclusief presentatie aan de boeren.

Gezien hoge kwalificaties, en korte beschikbare tijd is MKB-partner Geronimo ingezet bij de uitvoering van het project. Ook zal indien nodig data-expertise van TNO gevraagd.

Geronimo is een relevante partner omdat zij sinds haar oprichting eind 2018 vanuit de TU Delft gespecialiseerd is in remote sensing van landbouw en vegetaties middels kunstmatige intelligentie. Hiervoor worden verschillende opdrachten uitgevoerd voor het bedrijfsleven en overheden als de ministeries van Landbouw en Binnenlandse Zaken. Geronimo heeft via haar product CropMapp een tool waarmee de ruwe banden van de Sentinel 1 en2 satellieten (SAR, RGB, IR, NIR) worden gebruikt om de trend of het gedrag vaneen stuk grond langdurig vast te leggen. Dit gebeurt op basis van pixel-tijdreeksen met een resolutie van 10x10m2 en frequentie van ongeveer 3dagen. Vervolgens wordt op basis van het gedrag van de grond de door de opdrachtgever gewenste landbouw of vegetatie informatie geëxtraheerd.