Vollegronds Boeren

Vollegronds groente boeren hebben we zo’n 15 sensoren geplaatst in de regio. Daarmee verzamelen we data. We willen een aaneensluitend netwerk creëren met de telers in de regio. De bedoeling is dat we deze data combineren met de gegevens van de verschillende rassen en de teeltplannen /  gegevens.

We hebben een eerste concept gemaakt van het vollegronds groente dashboard met de sensordata die men had gestuurd.

De locaties van de sensoren hebben we voor nu even zelf gekozen, om een indruk te geven hoe de kaart er dan zou uitzien..

Verder kunnen we grafieken toevoegen en de lay-out aanpassen, Uiteindelijk zijn hiervoor meerdere opties: een standaard dashboard (eventueel aanpasbaar door een beheerder) of iedereen kan zijn eigen dashboard inrichten en opslaan.

Vraag is nog of het mogelijk is de data van de sensoren rechtstreeks uit te lezen, dan kunnen we ook de andere sensoren meenemen

Het dashboard kunnen we met jullie doorspreken voordat we het gaan presenteren aan de boeren in een databijeenkomst die jullie met de boeren gaan inplannen.